Prídavné zariadenie pre rovnomerné nanášanie asfaltu, štrku a piesku. Najlepšie sa hodí k úpravám chodníkov či parkovísk. Finišer otvára dno hydraulicky. Plochu nanášania je možné nastaviť v rozmedzí 0-10 cm.
Lyžica vybavená hydraulickým slimákom a postrannou vypustí. Tato lyžica sa používa k nakládke a distribúcii drveného obilia
apod. Vďaka svojej konštrukcii je možné rozdeľovač krmiva úplne vyprázdniť.
Pomocou tejto frézy môžete odfrézovať povrch či do betonu a asfaltu vyrezávať drážky.
Miešacu lyžicu na betón je možné naplniť bez cudzej pomoci. Miešaca lyžica na betón sa dá rovnako ako bežná lyžica používať k plnení, pričom ochranná mrež zabráni prepadnutí väčších kameňov.
Hydraulické kladivo je veľmi účinné prídavné zariadenie při búracích či renovačných činnostiach.
Využívajú sa k sekaní kríkov či dekoratývnych priestorov. Uhol sekania je možné nadstaviť mechanicky nebo elektrickým vretenom. Sekacie nožničky je možné používať aj v ťažkých podmienkach, napr. na stráňach nebo viniciach. Tieto sekacie nožničky sa hodia hlavne záhradníkom či vinárom.
Pomocou klieští na balíky je možné zdvíhať a prevážať balíky, beztoho aby ste poškodili ich fóliu či sieť.
K transportu či nakládke kusov dreva. Je možné ich nasadiť pri práci v lese či v komunálnych službách napr. pri odstraňovania škôd spôsobených víchricou.
Zdvíhač nádob je užitočným zariadením v lesných škôlkach a záhradníctvach, kde sa prevážajú rastliny v kvetináčoch, sudy alebo iné nádoby.
Grader sa hodí k urovnávaní plôch, stavbe ciest a zriaďovaní športových plôch. Urovnávací radlice je vybavená zariadením pre vertikálne a horizontálne nastavení. Nastavenie radlice je možné previesť pomocou laseru nebo ručne a dosiahnuť tak rýchleho a profesionálneho výsledku.

© 2010 Šupa - Záhradná technika, Všetky práva vyhradené!